Reise

Helårs reiseforsikring gjelder i hele verden. Reiseforsikringen omfatter blant annet reisegods, sykdom og ulykke på reise.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Finn den Reiseforsikring som passer best for deg.

Du kan velge mellom følgende to reiseforsirkinger:

  • Standard Singel eller Familie:
    Helårsdekning. Gjelder i hele verden i inntil 45 dager.
  • Elite Singel eller Familie:
    Helårsdekning. Gjelder i hele verden i inntil 75 dager

Singeldekning omfatter kun den forsikrede, mens familiedekningen i tillegg omfatter samboer/ektefelle samt hjemmeboende barn inntil 21 år.

Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker forsikringen?

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Forsikringen dekker:

Elite

Standard

Ved uventet akutt sykdom eller ulykke under reisen dekker vi medisinske behandlingsutgifter som påløper under reisen. I tillegg omfattes merutgifter ved medisinsk evakuering, hjemkallelse, returreise, innhenting av en fastlagt reiserute og kompensasjon for avbrutt reise/tapte feriedager.

Forsikringen gjelder ved dødsfall, livsvarig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke på reise. Selskapet erstatter vanlige og nødvendige behandlingsutgifter i Norge og som påløper i løpet av de to første årene etter skaden. Etter fylte 70 år utbetales det ikke erstatning ved død/invaliditet. Behandlingsutgifter erstattes allikevel med inntil kr 5.000 også etter fylte 70 år.

Inntil avtalt forsikringssum omfatter forsikringen tap av/skade på ditt reisegods som følge av blant annet tyveri, ran, innbrudd og transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket bagasje

Når innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet, refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter ved innkjøp av klær og toalettsaker for bruk i den tiden bagasjen er savne med inntil kr 6.000 pr. person, inntil kr 20.000 pr. familie. 

Med Reise Elite refunderer vi også leie av sykkel, barnevogn, ski eller annet sportsutstyr når dette er forsinket til reisemålet, inntil kr 6.000 pr. person, inntil kr 20.000 pr. familie

Ved forsinket ankomst til forhåndsbetalt transport, eller dersom det offentlige transportmiddel du skal reise med ikke går til avtalt tidspunkt, dekkes nødvendige og dokumenterte merutgifter for å innhente den planlagte reiseruten inntil angitte beløpsbegrensninger.

Selskapet erstatter avbestillingsomkostninger når du ikke kan gjennomføre reisen på grunn av blant annet sykdom, ulykke eller dødsfall. Avbestilling av jobb-/tjenestereise er ikke dekket av forsikringen.

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden.

Dersom du som privatperson blir part i en rettstvist som krever juridisk bistand før reisen er avsluttet, dekker selskapet advokatutgifter/juridisk bistand med inntil kr 20.000 pr. tvist. Idømte saksomkostninger er ikke omfattet. Med Reise Elite erstatter vi inntil kr 100.000 pr. tvist.

Selskapet erstatter inntil kr.1.000 pr. skadetilfelle for nødvendige veterinærutgifter på grunn av akutt sykdom eller ulykkesskade inntruffet på reise utenfor Norden, innen EU/EØS.

Ved skade på eller tyveri av din leiebil i løpet av feriereisen og i leieperioden, refunderer vi egenandelen du som leietaker blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten du har med utleiefirmaet. 

Med Reise Elite refunderer vi leie av sykkel, barnevogn, ski eller annet sportsutstyr når dette er forsinket til reisemålet, inntil kr 6.000 pr. person, inntil kr 20.000 pr. familie

Ved uventet akutt sykdom eller ulykke under reisen dekker vi medisinske behandlingsutgifter som påløper under reisen. I tillegg omfattes merutgifter ved medisinsk evakuering, hjemkallelse, returreise, innhenting av en fastlagt reiserute og kompensasjon for avbrutt reise/tapte feriedager.

Elite  Standard

Forsikringen gjelder ved dødsfall, livsvarig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke på reise. Selskapet erstatter vanlige og nødvendige behandlingsutgifter i Norge og som påløper i løpet av de to første årene etter skaden. Etter fylte 70 år utbetales det ikke erstatning ved død/invaliditet. Behandlingsutgifter erstattes allikevel med inntil kr 5.000 også etter fylte 70 år.

Elite  Standard

Inntil avtalt forsikringssum omfatter forsikringen tap av/skade på ditt reisegods som følge av blant annet tyveri, ran, innbrudd og transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket bagasje

Elite  Standard

Når innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet, refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter ved innkjøp av klær og toalettsaker for bruk i den tiden bagasjen er savne med inntil kr 6.000 pr. person, inntil kr 20.000 pr. familie. 

Med Reise Elite refunderer vi også leie av sykkel, barnevogn, ski eller annet sportsutstyr når dette er forsinket til reisemålet, inntil kr 6.000 pr. person, inntil kr 20.000 pr. familie

Elite  Standard

Ved forsinket ankomst til forhåndsbetalt transport, eller dersom det offentlige transportmiddel du skal reise med ikke går til avtalt tidspunkt, dekkes nødvendige og dokumenterte merutgifter for å innhente den planlagte reiseruten inntil angitte beløpsbegrensninger.

Elite  Standard

Selskapet erstatter avbestillingsomkostninger når du ikke kan gjennomføre reisen på grunn av blant annet sykdom, ulykke eller dødsfall. Avbestilling av jobb-/tjenestereise er ikke dekket av forsikringen.

Elite  Standard

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden. Dersom du som privatperson blir part i en rettstvist som krever juridisk bistand før reisen er avsluttet, dekker selskapet advokatutgifter/juridisk bistand med inntil kr 20.000 pr. tvist. Idømte saksomkostninger er ikke omfattet. Med Reise Elite erstatter vi inntil kr 100.000 pr. tvist.

Elite  Standard

Selskapet erstatter inntil kr.1.000 pr. skadetilfelle for nødvendige veterinærutgifter på grunn av akutt sykdom eller ulykkesskade inntruffet på reise utenfor Norden, innen EU/EØS.

Elite  Standard

Ved skade på eller tyveri av din leiebil i løpet av feriereisen og i leieperioden, refunderer vi egenandelen du som leietaker blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten du har med utleiefirmaet. 

Elite

Med Reise Elite refunderer vi leie av sykkel, barnevogn, ski eller annet sportsutstyr når dette er forsinket til reisemålet, inntil kr 6.000 pr. person, inntil kr 20.000 pr. familie

Elite

Se forsikringsvilkår (PDF)

Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.